Toruń, 7-8 września 2017r.

Reklamy

O Konferencji

Fundacja „Światło” w Toruniu w dniach 7-8 września 2017r. organizuje V Międzynarodową Naukową Konferencję „Ku standardom opieki nad pacjentem w śpiączce”. Sygnalizujemy to wydarzenie, gdyż pragniemy w pięknym Toruniu skupić ludzi, którym nie jest obojętny los osób w śpiączce.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie standardów opieki, które pozwolą na skuteczniejsze merytoryczne wdrożenie postępowania zwiększającego szansę tej marginalizowanej grupy chorych. Konferencja nie tylko integruje środowisko praktyków opieki zdrowotnej ale i naukowców, których dokonania wyznaczają nowe kierunki działań w stosunku do pacjentów w stanie apalicznym.

Lista prelekcji

Tematyka konferencji będzie ściśle związana z diagnozowaniem i stymulacją wielozmysłową stosowaną wobec pacjentów w śpiączce. W czasie konferencji odbędą się również warsztaty z zakresu rehabilitacji, które poprowadzi Dr Frieder Luckhoff z Niemiec (koszt udziału w warsztacie 50,00 zł, ilość miejsc ograniczona- osoby zainteresowane proszone są o dopisek na formularzu zgłoszeniowym).

Poniżej z przyjemnością prezentujemy Państwu prelegentów konferencji i poruszane przez nich tematy.

 1. Dr Jan Lavrijsen, Holandia
  „Współpraca ponad granicami: mapa drogowa w kierunku uczenia się sieci ekspertyzy”
 2. Dr Frieder Lûckhoff, Niemcy
  „Stymulacja bazalna”
 3. Dr Dorothy Fraser, Wielka Brytania
  „Praktyczne strategie wykorzystujące technologie o niskim lub zerowym poziomie zaawansowania w celu polepszenia komunikacji między pacjentami, rodzinami i pracownikami służby zdrowia”
 4. Geraldine Martens, Belgia
  „Stymulacja mózgu prądem stałym (tDCS)”
 5. Dr Athena Demertzi, Francja
  „Zmierzyć (nie)świadomość: od badań naukowych do kliniki i etyki.”
 6. Dr Davinia Fernandez-Espejo, Wielka Brytania
  „Mogę sobie tylko wyobrazić; paradoks ujawnianych i ukrytych zdolności pacjenta w stanie wegetatywnym”
 7. Dr Zubkov Viktor Vasilievich Rosja – Moskwa
  „Potencjał komórek macierzystych w leczeniu uszkodzeń układu nerwowego”
 8. Prof. Iwona Sarzyńska-Długosz, Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
  „Jak badać pacjenta z ciężkimi zaburzeniami świadomości”
 9. Dr Marek Binder, Uniwersytet Jagielloński
  „Wytyczyć drogę do świadomości- współczesne osiągnięcia w zakresie diagnozy i leczenia pacjentów po ciężkich urazach mózgu”
 10. Prof. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska
  „Badanie słuchu i stanu emocjonalnego osób w śpiączce na podstawie analizy fal mózgowych”
 11. Prof. Włodzisław Duch, UMK Toruń
  „Perspektywy badań nad zaburzeniami świadomości”
 12. Prof. Magdalena Hagner- Derengowska, Bydgoska Szkoła Wyższa ,Konsultant Wojewódzki d/s rehabilitacji, „Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami świadomości”
 13. Dr Anna Wójcik-Krzemień Uniwersytet Jagielloński
  „Nie wylać dziecka z kąpielą”- o trudności różnicowania chorych w stanie wegetatywnym i chorych z zespołem zamknięcia. Studium przypadku.
 14. Dr Joanna Strzemecka Poznańska Szkoła Wyższa Biała Podlaska
  „Porównanie stężenia wybranych cytokin w surowicy krwi pacjentów z zaburzeniami świadomości po ostrym uszkodzeniu mózgu, pacjentów wybudzonych z tego stanu i osób zdrowych”
 15. Dr Bibianna Bałaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  „Metody, narzędzia i formy komunikacji osób z niepełnosprawnością ruchową.”
 16. Dr Jacek Matulewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  „Rozwój narzędzi komunikacyjnych wykorzystujących interakcję wzrokową.”
 17. Dr Michał Joachimiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  „Rehabilitacja czynności ruchowych z zastosowaniem Wirtualnej Rzeczywistości.”
 18. Mgr Szymon Murawski, mgr Anna Betlejewska, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło” Toruń,
  „Oculus jako forma stymulacji pacjentów w różnych stanach świadomości”

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do 25 sierpnia 2017r.

 • drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub na adres fundacja@swiatlo.org
 • listownie: ul. Grunwaldzka 64 87-100 Toruń
 • przez fax: (56) 651- 12-17

Odpłatność uczestników: 250,00 zł (bez zakwaterowania)
Osoby pracujące w opiece zdrowotnej: 200,00 zł (bez zakwaterowania)
Studenci, rodziny pacjentów: 100,00 zł (bez zakwaterowania)

Dokonywanie wpłat do końca 25 sierpnia 2017 r.
Wpłata na konto: Fundacja „Światło”
PeKaO S.A. I O/Toruń nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Z nazwiskiem osoby wpłacającej i dopiskiem KONFERENCJA 2017

Zakwaterowanie Hotel Filmar, Toruń ul. Grudziądzka 45 tel. 56 669 48 00.
Możliwość rezerwacji noclegu przez Fundację lub osobiście.

Program konferencji 2017

Kompletny program w pliku PDF do wydruku mogą Pañstwo pobrać pod tym linkiem lub kliikając w obrazek poniżej.

Program konferencji (link do pliku pdf)

Formularz zgłoszeniowy

W celu rejestracji na konferencję prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz.